השירות שלנו הוא חינם !! 

אין תקופת ניסיון ואין עלויות חבויות.

הרווח שלנו מגיע מסכום דמי המשלוח שהקונה שילם לך, כלומר אם לא היתה מכירה בינלאומית, לא תחוייב.