לאיזו כתובת עלי לשלוח את ההזמנות שאני מבצע?

Modified on: 2019-01-08 06:36:55 -0500כשאתה מבצע הזמנה ידנית אצל הספק שלך, הכתובת למשלוח הינה בפורמט הבא:


                                                                                                                                                                                                                               HS - BUYER ID – SALE #

                                                                                                                                                                                                                               984 E. 35th St.

                                                                                                                                                                                                                               Brooklyn, NY

                                                                                                                                                                                                                               11210-3423

                                                                                                                                                                                                                               Phone:

                                                                                                                                                                                                                               718.554.7299


* Buyer ID ו-  #Sale - מופיעים בכל הזמנה כפי שמצויין להלן** אם תלחץ על מספר ההזמנה, ייפתח החלון הבא ובו תופיע הכתובת המלאה למשלוח אל המחסן שלנו:


 
האם תשובה זו הועילה? כן לא

תוכלו בבקשה לספר לנו איך נוכל לשפר את המאמר הזה?