כשמבצעים הזמנה ידנית אצל הספק, הכתובת למשלוח תהיה בפורמט הבא:                                                                                                                                                                                  

HS - BUYER ID – SALE #

777 Henderson Blvd

Building 9, Bay 1 Hipshipper

Folcroft, PA

19032

Phone:

610.461.3661


* Buyer ID ו-  #Sale - מופיעים בכל הזמנה כפי שמצויין להלן** אם לוחצים על מספר ההזמנה, ייפתח החלון הבא ובו תופיע הכתובת המלאה למשלוח אל המחסן שלנו