לאיזו כתובת עלי לשלוח את ההזמנות שאני מבצע?

Modified on: 2021-02-12 00:57:46 -0500כשמבצעים הזמנה ידנית אצל הספק, הכתובת למשלוח תהיה בפורמט הבא:                                                                                                                                                                                  

HS - BUYER ID – SALE #

777 Henderson Blvd

Building 9, Bay 1 Hipshipper

Folcroft, PA

19032

Phone:

610.461.3661


* Buyer ID ו-  #Sale - מופיעים בכל הזמנה כפי שמצויין להלן** אם לוחצים על מספר ההזמנה, ייפתח החלון הבא ובו תופיע הכתובת המלאה למשלוח אל המחסן שלנו
האם תשובה זו הועילה? כן לא

תוכלו בבקשה לספר לנו איך נוכל לשפר את המאמר הזה?