במקרה שהרשאת חשבון האיביי שלך נותק token revoked, לא תהיה למערכת שלנו גישה לחשבון האיביי שלך עד שתאשר את החיבור מחדש. פירוש הדבר שלא נוכל למשוך למערכת את ההזמנות החדשות שתקבל באיביי ולא נוכל לעדכן מספרי מעקב עבור הזמנות קיימות.

להלן הסבר כיצד לחדש את הרשאת הקישור להיפשיפר בחשבון האיביי:

 1. התחברו לחשבון ההיפשיפר שלכם
 2. לחצו (צד ימין למעלה) על Settings וחברו Marketplace Accounts
 3. מצאו את שם החנות עבורה אתם מחדשים את הטוקן ולחצו על 'אפשרויות נוספות' (3 נקודות בצד ימין)

  ובחרו 'Renew eBay Token'

 4. הכניסו את שם החנות ולחצו על הכפתור הירוק Authorize on eBay 5. אתם תנותב לאיביי ותתבקשו להיכנס לחשבון האיביי שלך.
  מוכרים שיש להם מספר חשבונות איביי – שימו לב שאתם נכנסים לחשבון האיביי הנכון.

 6. כעת תתבקשו לתת הרשאת קישור של היפשיפר לחשבון האיביי “Grant application access: HipShipper API” . הקישו על 'Agree'
  זהו... אפשר להמשיך לעבוד